Train : (16338)
Departure : BOISAR (BOR) 00:06
Arrival : KHAMBHALIYA (KMBL) 15:13
Train : (19005)
Departure : PALGHAR (PLG) 22:07
Arrival : KHAMBHALIYA (KMBL) 13:08